Kontakt

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Ústav technických zařízení budov

 

pracoviště: budova E1 – 5. N.P.

poštovní adresa: Veveří 95, 602 00 Brno

tel: +420 541 147 921

email: tzb@fce.vutbr.cz

 

IČO: 00216305

DIČ: CZ00216305