Profil ústavu

Zdravé vnitřní prostředí a nízká spotřeba energie v životním cyklu budov

ČINNOST

Vzdělávání, poradenství a výzkum v oblasti tvorby vnitřního prostředí staveb systémy vytápění, vzduchotechniky a chlazení, zdravotně technických a elektroinstalací. Uplatnění obnovitelných zdrojů energií v budovách a soustavách technických zařízení budov. Hodnocení energetické náročnosti budov. Problematika trvale udržitelné výstavby.

 

VYBAVENÍ

 • souprava pro měření tepelně vlhkostního mikroklimatu,
  kvality vzduchu a osvětlení
 • termokamery
 • přenosné ultrazvukové průtokoměry
 • záznamové měřicí ústředny a datalogery se snímači: tlaku, teploty tekutin, výsledné teploty, vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu a jeho turbulunece, oxidu uhličitého, hustoty tepelného toku
 • analyzátor kouřových plynů
 • počítač částic pro čisté prostory
 • záznamové hlukoměry se spektrální analýzou
 • přístroj pro měření elektrických veličin
 • balometry pro měření průtoku vzduchu
 • Blower door test

 

NAŠE NABÍDKA

Monitoring stavu obytného a pracovního prostředí v budovách.

Experimentální ověřování funkce systémů a prvků TZB (měření průtoků, tepelných výkonů, tlakových ztrát, hluku).

Termografická měření.

Měření vzduchotěsnosti budov. Numerické simulace přenosu tepla.

Energetické a látkové bilance. Energetický audit budovy.

Průkaz energetické náročnosti budov.

Poradenská a konzultační činnost ve specializacích:

     zdravotechnika, plynoinstalace, vytápění, vzduchotechnika, chlazení

Řešení otázek v oblasti provozu soustav TZB, OZE a KVET.

Vypracování odborných a znaleckých posudků v oblasti techniky prostředí staveb.

Posouzení projektové dokumentace a kontrola realizace v oblasti techniky prostředí staveb.

Posudky pro státní podporu v oblasti energetiky.

Technické poradenství při zpracování firemních materiálů.

Odborné semináře a kurzy celoživotního vzdělávání akreditované ČKAIT.