Zaměstnanci

Ústav technických zařízení budov - TZB (12450)

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 54 114 7920 E514 hirs (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
zástupce vedoucího Ing. Marcela Počinková, Ph.D.
Ing. Marcela Počinková, Ph.D. 54 114 7935 E512 pocinkova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
vědecký tajemník doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.
doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 54 114 7948 E510 horak (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
pedagogický tajemník Ing. Olga Rubinová, Ph.D.
Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 54 114 7943 E512 rubinova (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
sekretářka Tereza Kynclová
Tereza Kynclová 54 114 7921 E513 kynclova (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz

profesor

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc. 54 114 7920 E514 hirs (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

docent

doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. 54 114 7948 E510 horak (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. 54 114 7949 E506 rubina (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. 54 114 7923 E508 sikula (t) o (z) vutbr (t) cz

odborný asistent

Ing. Petr Blasinski, Ph.D. 54 114 7926 E509 blasinski (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Marian Formánek, Ph.D. 54 114 7948 E510 formanek (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lenka Maurerová, Ph.D. 54 114 7944 E414 maurerova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Marcela Počinková, Ph.D. 54 114 7935 E512 pocinkova (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 54 114 7943 E512 rubinova (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Topič, Ph.D. 54 114 7926 E509 topic (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Pavel Uher, Ph.D. 54 114 7926 E509 Pavel (t) Uher (z) vutbr (t) cz
Ing. Lucie Vendlová, Ph.D. 54 114 7926 E509 vendlova (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. 54 114 7946 E505 jakubvrana (z) seznam (t) cz
Ing. Karolína Vyhlídalová, Ph.D. 54 114 7924 E507 vyhlidalova (t) k (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Helena Wierzbická, Ph.D. 54 114 7932 E511 wierzbicka (t) h (z) fce (t) vutbr (t) cz

asistent

Ing. Jana Doležalová 54 114 7936 E517 dolezalova (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Lucie Horká 54 114 7924 E507 horka (t) l (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Alena Vaščáková 54 114 7932 E511 vascakova (t) a (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Jan Weyr 54 114 8106 R406 weyr (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz

vědecký pracovník

Ing. Alexandr Baroň 188144 (z) vutbr (t) cz
Ing. Petr Komínek R408 kominek (t) p (z) fce (t) vutbr (t) cz

tech.-hosp. pracov.

Petr Havlíček 54 114 7944 E414 kl (t) man (z) atlas (t) cz
Roman Kalus E415 kalus (t) r (z) fce (t) vutbr (t) cz
Tereza Kynclová 54 114 7921 E513 kynclova (t) t (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Olga Šmídová 54 114 7936 E517 smidova (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz

externí zaměstnanec

nerozlišeno

Milan Kožuský 54 114 7938 E415 kozusky (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Miroslav Kucharik E412 kucharik (t) m (z) fce (t) vutbr (t) cz
doc. Ing. Zdena Lhotáková, CSc. 54 114 7947 E412 lhotakova (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Zdeněk Tesař, Ph.D. E506 tesar (t) z (z) fce (t) vutbr (t) cz
Ing. Eva Velísková R405 veliskova (t) e (z) fce (t) vutbr (t) cz